Školská rada

Školskou radu můžete kontaktovat na e-mailové adrese: skolskarada@skolasatalice.cz

Seznam členů

Zástupci za pedagogický sbor ZŠ:
Ing. Daniela Vočadlová – bude převolena v září 2020
PaedDr. et Mgr. Hana Čechová
Mgr. Jarmila Křížková

Zástupci za Městskou část Praha – Satalice:
Ing. Petr Adamec – předseda školské rady
Ing. Věra Písaříková
Tomáš Maršál, Dis.

Zástupci za rodiče žáků ZŠ Satalice:
Ing. Michaela Klášterková
Ing. Andrea Vimerová
Monika Vlčková

 

Provozovatelem systému je Základní škola Satalice, IČO: 65992911. Všechna práva vyhrazena ©2020