Fotogalerie

OZOBOTI EVO ve třídě III.A

IV.B tvoří vlastní papírové městečko

Když jsem dětem na začátku měsíce řekla, že naší lednovou náplní předmětu Pracovních činností jsou konstrukční činnosti, velmi se tomu zaradovaly. Nabídla jsem dřevěnou stavebnici, stavebnici SEVA nebo MERKUR anebo možnost vyrobit si vlastní město z papírových krabiček, měli všichni jasno, nebylo již potřebné hlasovat jako obvykle. Nikdo z nás tehdy netušil, kolik času tomu věnujeme, jak to bude náročné, a že celý projekt dokončíme skutečně až na konci měsíce. Děti pracovaly po celou dobu neúnavně, se zaujetím pro každý detail a odhodláním své městečko dokončit. Pracovaly ve skupinách, každý na své části. Jednotlivé části jsme nakonec spojili v jeden celek, který jsme pojmenovali město Čepičkov (podle plyšových čepiček, které děti s oblibou nosí). Děti si přály své městečko v rámci školy vystavit. Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby se ostatní nedívali jen na směsici barevných krabiček, které jim nic nepoví. Tak jsme do současné práce zapojili aktuálně probírané učivo ze slohu = popis a jednotlivé částí města děti popsaly. Zda se dětem práce zadařila, posuďte sami prostřednictvím těchto fotografií anebo zavítejte do 2. patra ke třídě V.B, kde máme naše městečko vystavené.

Žáci IV.B a třídní učitelka Martina Zaňáková.

IV. B opakuje vlastivědné učivo prvního pololetí k České republice

Žáci IV.B byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pracovali dle předepsaného zadání. Každá skupina obdržela čtvrtinu slepé mapy. Cílem bylo zopakovat si učivo tohoto pololetí a vytvořit vlastní plastickou mapu České republiky. Žáci měli využít modelíny a barviček a dle zadání znázornit pohoří a nížiny, jejich nadmořskou výšku, řeky, kraje a krajská města, mapu měli dále opatřit legendou. Žáci pracovali na úkolu tři vyučovací hodiny, ve své práci byli trpěliví a precizní, což je patrné na snímku, kdy jednotlivé části mapy do sebe bez chyby zapadly. Společná práce je bavila a vyústila v neméně zajímavou prezentaci před ostatními spolužáky.

Martina Zaňáková, třídní učitelka IV.B

Přespání ve škole V.A (20.12.2023)

Rozsvěcení vánočního stromu v Satalicích (3. 12. 2023)

Vánoční jarmark školní družina (6. 12. 2023)

V.A Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě (23. 11. 2023)

V.A Hurá na Pražský hrad (31. 10. 2023)

Malování na chodník v Arborce 2.A + 2.B

Halloween 2023

Podzimní tvoření třídy I.B

Dýňová stezka ve školní družině se třídami IV.A a IV.B (31. 10. 2023)

IV.B na Pastvině ve Vinoři (11. 10. 2023)

Sataliáda (14. 9. 2023)

III.B program Prales Kbely „Od semínka ke stromu“ (22. 9. 2023)

1. školní den (4. 9. 2023)

Závěrečný večer (30. 6. 2023)

Pasování prvňáčků na čtenáře (23. 6. 2023)

Úspěch našich žáků v taneční soutěži WDA (21. 6. 2023)

Prezentace školní expedice (15.6.2023)

Výlet II.A a II.B Zeměráj (6. 6. 2023)

Den dětí (1. 6. 2023)

Skanzen Přerov II.A a II.B

Druháci v úterý 16.6. jeli na výlet do Polabského skanzenu do Přerova nad Labem. Dozvěděli jsme se o způsobu života v minulosti. Viděli jsme obytné domy, chlévy, prádelnu, kovárnu, ševcovskou dílnu. Nejvíc nadšení vzbudila škola – staré lavice, nástěnné obrazy, pomůcky, tabule,…

Na závěr si děti nakoupily suvenýry a dárky v malém obchůdku a pak už se spěchalo zpátky do školy, kde na nás čekal oběd. Prostě “ sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo“.

Mgr. Martina Princová a Mgr. Ivana Venglářová, třídní učitelky II.A, II.B

Dárky vyrobené družinou k zápisu 2023/2024

Třídní výjezdy žáků 2. stupně (11. 6. 2023)

Setkání se satalickými seniory (5. 6. 2023)

Vaření s šéfkuchařem (4. 5. 2023)

Venkovní učebna (4. 5. 2023)

CIMBÁL – 2. stupeň (27. 4. 2023)

II.B Den Země (21. 4. 2023)

V pátek 21.4. zamířila II.B do areálu Prales v Praze-Kbelích, kde se sešly organizace, které děti seznámily se životem v přírodě a ekologickým chováním.

Děti malovaly Zeměkouli, udělaly si test o třídění odpadu, získaly za to pexeso, prohlídly si vůz na svážení odpadků, dozvěděly se o životě včel, některé si vyzkoušely „dojení krávy“, držely v ruce parohy daňka, prošly na boso chodníčkem se šiškami, kamínky, kůrou stromů, pískem,…

Přálo nám i počasí, svítilo sluníčko, děti byly spokojené. Co víc si přát.
Mgr. Ivana Venglářová, třídní učitelka

Zápis (19.4.2023)

VII.C Liberec IQ LANDIA (6. 4. 2023)

 

VII.C Liberec IQ LANDIA (6. 4. 2023)

 

Muzikoterapie VII.C

 

IV.A – Národní muzeum (14. 4. 2023)

Třída IV.A se v pátek 14.4. navštívila Narodní muzeum a komentovaný komentář na téma „Kdo je kdo v živočišné říši“.
I přes nepřízeň počasí jsme si výlet moc užili.

 

Výlet 2. tříd do Takonína u Benešova (23. 3. 2023)

Dne 23.3.2023 navštívily třídy II.A a II.B Pěnkavův dvůr v Takoníně u Benešova.

Celý program se nesl v duchu pohádek, středověkých tradic a Velikonoc.

Kromě seznámení s historií, největší zážitek si děti odnesly z praktického vyzkoušení přilby, palcátu a jiných dobových zbraní.

Dojmy dětí byly ještě umocněny tím, že je provázeli šašek a rytíř, kteří jim ukazovali a poutavě vyprávěli o zajímavostech z tehdejšího života.
Děti se například dozvěděly o nošení nohavic (že se přivazovaly ke spodním krátkým kalhotám), o rytířských soubojích.
Rytíř jim přiblížil a pojmenoval jednotlivé části koňského těla a upozornil je na vhodný a bezpečný přístup ke koni.

Další část expozice byla věnována Velikonocům. Zde zase děti poznaly různé způsoby zdobení kraslic, co je to Moréna, jak se zdobila.
Zaujal je i kolovrat a zpracování lnu. Vyzkoušely si také řehtačku a dozvěděly se, proč a kdy se používala.

Děti si tímto výletem nejen rozšířily své znalosti, ale především se pobavily, rozptýlily a užily si hezký den.

Mgr. M. Princová a Mgr. I. Venglářová, třídní učitelky II.A a II.B

 

III.B v Národním technickém muzeu (11. 4. 2023)

IV.A a IV.B v Divadle Horní Počernice (4. 4. 2023)

No BackPack Day (23. 3. 2023)

Muzikoterapie V.A (21. 3. 2023)

Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku (16.3.2023)

I.A v satalické knihovně (15. 3. 2023)

7.A v Magenta Experience Centru (26. 2. 2023)

Školní výjezd III.A a III.B (16. 2. 2023)

Pancake Day (21. 2. 2023)

Adventní zájezd Norimberk (20. 12. 2022)

Lyžák (11. – 16. 12. 2022)

Vánoční setkání rodičů a žáků z Ukrajiny (15. 12. 2022)

Vánoční setkání se satalickými seniory (11. 12. 2022)

Mikuláš (5. 12. 2022)

Vánoční jarmark (7. 12. 2022)

Rozsvícení vánočního stromu (6. 12. 2022)

 III.A kynologie v Komunitním centru

Adventní zájezd Norimberk (28.11.2022)

28.11. 2022 jsme společně s částí druhého stupně po dlouhé době měli možnost vycestovat za hranice. Naše první kroky směřovaly do centra města Norimberka. V rámci procházky po památkách jsme měli možnost vidět kostel sv. Vavřince, hlavní náměstí s orlojem, radnici a chrám sv. Sebalda. Během výletu jsme neopomněli ani na dům a dílo Albrechta Dürera. Naše procházka byla ukončena na adventních trzích, kde jsme měli možnost zažít vánoční atmosféru a ochutnat tradiční německé pokrmy. Výlet si všichni užili, i když se vrátili na kost promrzlí.

Adventní Drážďany (29. 11. 2022)

Žáci 6. tříd doplnění žáky ze 7. a 9. tříd si adventní zájezd do Drážďan užili a posílají pozdravy.

Halloween 1. stupeň (31. 10. 2022)

Sataliáda (2022)

III.A komunitní centrum (4. 10. 2022)

V úterý 4.10.2022 dopoledne vystoupili žáci třídy III.A pod vedením třídní učitelky Mgr. Martiny Krejcárkové
s hudebním programem při příležitosti Dne seniorů v Komunitním centru J. Hubače v Praze – Satalicích.
Měli velký úspěch a radost ze svého vystoupení.

Exkurze RefuFest třídy VII.B (21. 9. 2022)

Adaptační výjezd tříd VI.A a VI.B (září 2022)

1. školní den 2022/2023

Multikulturní den (11. 7. 2022)

Závěrečný večer (28. 6. 2022)

Venkovní jazyková aktivita pro nové žáky z Ukrajiny (26. 6. 2022)

Kurz řešení mimořádných situací ve škole (13. 6. 2022)

Kurz řešení mimořádných situací ve škole (13. 6. 2022)

Školní výjezd 6. C – Survivor (6.6. – 10.6.2022)! 

Setkání seniorů s žáky základní školy (18.5.2022)

Den Země (22.4.2022)

Zápis žáků do 1. ročníku (20.4.2022)

 

Noc s Andersenem V.B (1.4.2022)

InBáze – program neziskové organizace (30.3.2022)

Vánoční zpívání (21.12.2021)

 

Vánoční laťka (16.12.2021)

 

Vánoční prodej výrobků žáků (8.12.2021)

 

Mikuláš (5.12.2021)

 

Projekt V.B (20. – 24.9.2021)

V týdnu 20. – 24. 9. průběžně pracovala třída V.B na projektu Po stopách Karla IV., který vyvrcholil výlet do centra Prahy. Díky projektu měla možnost třída navštívit historická místa úzce spojená právě s jedním z českých nevýznamnějších panovníků. Celý projekt byl rozvržen do několika fází a moc jsme si ho společně užili:

    1. Žáci ve skupinách zjišťovali, které pražské památky jsou s Karlem IV. spojené a rozhodli se, které za svou skupinu chtějí navštívit.
    2. Důležitou fází bylo určení přesné polohy památek a zanešení do mapy, abychom mohli společně připravit itinerář.
    3. Zjištění základních informací o daném místě.
    4. Realizace výletu a prezentace nalezených informací.
    5. Zhodnocení.

Mgr. Veronika Bačová

Sataliáda (15.9.2021)

1. školní den (1.9.2021)