Mapa školy

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce května proběhlo ve škole online dotazníkové šetření Mapa školy pod záštitou firmy SCIO. Jednotlivé dotazníky vyplňovali pedagogičtí zaměstnanci školy, žáci a jejich rodiče.

Dětem z 1. a 2. tříd asistovali při vyplňování žáci 8. a 9. tříd, kteří jim pomáhali přečíst otázky, porozumět jim a zapsat odpovědi.

Žáci 1. stupně hodnotili školu, svoji třídu, třídní paní učitelku a výuku pozitivně.

U žáků 2. stupně se s rostoucím věkem objevovala objektivní i subjektivní kritika. Většina z nich přesto kladně hodnotí především práci třídních učitelů pro třídní kolektiv. Názory na jednotlivé předměty a jejich uchopení se různí, převládá však pozitivní pohled. Žáci nejčastěji oceňují srozumitelnost výkladu, moderní styly učení či venkovní výuku.

Z odpovědí žáků vyplývá, že se téměř všichni cítí ve škole bezpečně a mají zde své kamarády, se kterými tráví čas i mimo školu.

Výjimky samozřejmě existují, a pokud nebyl někdo z žáků s něčím spokojen, neobával se na danou věc poukázat. Tím otevřel prostor pro diskuzi o možnostech řešení. V průběhu příštího školního roku se budeme výstupům z dotazníků podrobně věnovat.

Jednou z oblastí, na kterou žáci často poukazovali, je stravování ve školní jídelně, jehož kvalitu by si přáli zlepšit. Již před časem proběhla mezi žáky anketa, které jídlo patří mezi oblíbené a které nikoli. Škola s názory žáků pracovala, a nejen s ohledem na výstupy Mapy školy bude v tomto postupu pokračovat. I přes určité nedostatky, které z dotazníků vyplynuly, se ve školní jídelně stále stravuje i velký počet externistů a soukromá mateřská škola. V novém školním roce budeme opět vzhledem k celoplošnému zdražování navyšovat stravné. Věřím, že s ním přijdou i nové nápady školní kuchyně a žáků, jakým směrem se ve stravování vydat. Zdražování uprostřed školního roku není logisticky možné, protože některé děti mají obědy zdarma v rámci podpory balíčku Okamžité pomoci Pražanům a nadace Women for Women. Bez těchto příspěvků by potřební žáci neměli během dne žádné teplé jídlo. Za tuto pomoc všem děkujeme.

Rodiče přistoupili k vyplňování dotazníků velmi individuálně. V rámci 1. stupně se Mapy školy zúčastnilo 44 % rodičů, v rámci 2. stupně 25 %. Z těchto výsledků není možné vyvodit žádný statistický závěr. Předpokládáme, že rodiče, kteří se šetření neúčastnili, jsou s chodem školy spokojení a vyplnění dotazníku nechali na svých dětech. Děkujeme rodičům za pozitivní hodnocení a za smysluplnou a konstruktivní kritiku.

Pro děti stále zůstává nejdůležitější rodina, podpora rodičů, pochvala, zájem a pomoc. Škola má procentuálně jen velmi malou možnost ovlivnit úspěšnost a spokojenost Vašich dětí.

Zájem o děti – žáky školu a rodinu spojuje i rozděluje. Zatímco rodiče vidí situaci optikou jednoho či dvou svých dětí, škola jich má denně na starosti více než čtyři sta. Proto je potřeba vždy hledat vhodný kompromis a řešení pro všechny, pro žáka, školu i rodiče.

Mezi rodiči našich žáků jsou i tací, kteří dobrovolně podle potřeby ve svém volném čase pomáhají ostatním žákům. Nakupují oblečení a obuv pro sociálně znevýhodněné děti, přispívají na školní akce nebo při nich osobně pomáhají. Maminky, které pořádají dětské bazárky, připravují balíčky oblečení na míru. Velice oceňuji jejich dlouhodobý zájem o dění ve škole.

Učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelky ve školní družině si nejvíce cení přátelské atmosféry ve škole, vzájemné spolupráce a podpory v rámci kolektivu. Těší je práce s Vašimi dětmi, jejich posun a hledání další motivace pro vzdělávání. Svých zaměstnanců si velmi vážím a je mi ctí být jejich ředitelkou.

Na závěr bych Vás ráda pozvala na Závěrečný večer, který se koná ve středu 28. 6. 2023 od 18 hodin v areálu školy.

V minulém týdnu se žáci 2. stupně účastnili třídních výjezdů a výletů. Vrátili se spokojení a na fotkách je vidět, že spokojení opravdu byli.

Ing. Daniela Vočadlová,
ředitelka školy