Konec školního roku

Vážení rodiče a přátelé školy,

další školní rok se nachýlil a začínají prázdniny, kdy vedle trávení času se svými blízkými začneme plánovat nový školní rok, který nás všechny čeká.

Na dobrovolném vstupném ze Závěrečného večera škola získala 17 000 Kč, na občerstvení 8 000 Kč. Z vybraných peněz budou hrazeny pronájem pódia a ozvučení večera. Všem rodičům, kteří se přišli podívat na vystoupení svých dětí nebo podpořit školu, DĚKUJEME.

Podle zveřejněných statistik bylo u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia úspěšných přesně 50 % našich žáků, kteří se hlásili na osmiletá gymnázia, a 30 % žáků, kteří přestupují na gymnázia šestiletá. Přejeme jim, aby se jim na nových školách dařilo a aby v nových kolektivech našli mnoho dobrých kamarádů.

Po druhém kole přijímacího řízení jsou přijati všichni žáci 9. tříd. Máme za ně radost. Vědí od nás, že nejdůležitější je úspěšný start. Teď už je jen na nich, aby naplnili svá očekávání, která od sebe a zvolených středních škol mají.
Do nového školního roku 2024/ 2025 nastupují tři 9. třídy, téměř 90 žáků. Jako všichni deváťáci před nimi i oni si budou vybírat tři střední školy, připravovat se na přijímací zkoušky a zpracovávat svoje Závěrečné práce. Bude to pro ně i pro vyučující nová zkušenost a velká výzva.

Ze zkušenosti z minulých let se ukazuje, jak je důležité, aby při volbě budoucí střední školy byli realističtí jak žáci, tak především jejich rodiče. Dostat se na určitou školu ještě neznamená ji vystudovat. Pro budoucí studenty je nejdůležitější, aby byli na škole spokojení a zvládali mnohdy vysoké nároky středních škol bez stresu a pocitu neúspěšnosti.

Počátkem srpna budou na školním webu k dispozici aktualizované informace pro nový školní rok. Žáci prvních tříd budou rozřazeni v týdnu od 26. 8. 2024.

Přeji všem slunečné a pohodové prázdniny.
Ing. Daniela Vočadlová,
ředitelka školy