Zpráva k 1. pololetí školního roku 2023/ 2024

Vážení rodiče,

první pololetí je u konce a Vaše děti dnes přinesou domů výpisy vysvědčení, které ve většině případů zaslouží velkou pochvalu.

V prvním pololetí školního roku se naši žáci naučili mnoho nových věcí a účastnili se několika zajímavých třídních a školních akcí (přírodovědné workshopy, halloweenská bojovka, filmové promítání ve škole, hudební program a vánoční besídky).

Během měsíců prosince a ledna probíhaly konzultace třídní učitel – rodič – žák, které jsou pro vzájemnou spolupráci školy a rodiny velice důležité. Přesto se jich velká část zákonných zástupců nezúčastnila, ačkoli se vyučující snažili časovým možnostem rodičů vyjít vstříc a nabízeli i náhradní termíny.

I v tomto školním roce čeká několik žáků vzhledem k jejich vysoké absenci v rámci daného vyučovacího předmětu přezkoušení, které se uskuteční nejpozději do 31. března 2024.

U některých žáků se přes všechnu snahu stále nedaří nastavit principy slušného chování, které by umožnilo klid a podpořilo vstřícnou atmosféru ve vyučovacích hodinách pro ostatní spolužáky, kteří mají o vzdělávání zájem.

V reakci na události na Filosofické fakultě UK byli všichni žáci úměrně svému věku poučeni o bezpečném chování ve škole i v jejím okolí. Jsem velmi ráda, že se všichni učitelé a žáci 5. – 9. ročníků účastnili na konci školního roku 2021/ 2022 kurzu první pomoci a školení požární ochrany a dále prošli nácvikem invakuace a evakuace v souvislosti se simulací útoku aktivního střelce v budově školy. Akce byla pořádána externími odborníky.

Dnes rozdali třídní učitelé výpisy vysvědčení. Na pátek 2. 1. 2024 připadají pololetní prázdniny a v týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2024 v rámci naší městské části proběhnou prázdniny jarní. V těchto termínech nebudou v provozu školní jídelna ani školní družina.

V roce 2024 čekají žáky 5., 7. a 9. ročníků velké změny v podávání přihlášek na víceletá gymnázia a střední školy. Důležité informace a termíny jsou zasílány zákonným zástupcům žáků prostřednictvím systému Bakalář. Zároveň jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Škola je také připravena pomoci rodičům a žákům s vyplňováním a zasíláním přihlášek a všech potřebných příloh do systému DIPSY (v termínu 1. 2. – 20. 2. 2024).

Všem našim žákům držíme palce a přejeme jim, aby si střední školy vhodně vybrali a následně byli maximálně úspěšní u přijímacích zkoušek v dubnu 2024.

V případě, že nedojde během zimních měsíců k žádné havarijní odstávce tepla či vody, připadnou dny ředitelského volna na 9. a 10. 5. 2024.

Přeji hezké zimní dny a příjemné prožití pololetních a jarních prázdnin.
Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy