Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,přestože jsme v polovině prázdnin, ráda bych vás informovala o průběhu začátku nového školního roku 2023/2024.

Prvním školním dnem pro slavnostní zahájení školního roku je pondělí 4. září 2023. Žáky 2. až 9. ročníku si vyzvednou třídní učitelé před školou v 7.50 hodin.

Žáky 1. tříd si třídní učitelky vyzvednou na hřišti školní družiny v 8.00 hodin. Slavnostní přivítání prvňáčků a nového školního roku se bude konat ve vnitřním atriu školy.

Rozdělení prvňáčků do tříd proběhne nejpozději v úterý 29. srpna 2023. Informaci naleznete následně na školním webu a na nástěnce před budovou školy. V dalších dnech zašlou třídní učitelky 1. tříd informační email týkající se organizace prvního školního dne, třídních schůzek, školní družiny, školní jídelny a výuky ve dnech 4. až 8. září 2023.

Kontakty na všechny třídní učitele naleznete aktualizované pro školní rok 2023/2024 na webových stránkách školy.

První školní den budou žáci přítomni ve škole jednu vyučovací hodinu (setkání ve třídě, přivítání prvňáčků).

Školní řád a Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou platná a schválená školskou radou.

Školní družina bude v provozu od 4. září. Ranní družina zahájí činnost v úterý 5. září. Informace naleznete na školním webu v záložce Školní družina.

Školní jídelna bude v provozu od pondělí 4. září. Obědy je možné objednávat od úterý 29. srpna. Výdej obědů bude první školní den od 11.00 do 12.00 hodin. V týdnu od 11. září bude na výběr ze dvou jídel. Jak jsme Vás již informovali na konci školního roku 2022/2023, došlo ve školní jídelně od 4. září k navýšení ceny oběda v souvislosti se zdražením cen potravin. Informace naleznete na školním webu v záložce Školní jídelna.

V prvním školním týdnu od úterý 5. září do pátku 8. září bude výuka končit žákům 1. stupně v 11.40 hodin (výjimkou jsou žáčci prvních tříd), žákům 2. stupně ve 12.35 hodin. Nebude probíhat odpolední výuka.

Informace o konání kroužků pořádaných školou a kroužků externích konaných ve škole budou aktualizovány v posledním srpnovém týdnu na školním webu.

Je velmi složité nastavit rozvrh ve chvíli, kdy máme jen jednu 6. třídu a naopak tři 8. třídy. Pokud by došlo ještě ke změnám, budete obratem informováni.

Ve školním roce 2023/2024

  • nebudou mít žáci 1. stupně a třídy VI.A odpolední vyučování
  • žáci 7. tříd budou mít odpolední vyučování v úterý (do 16.15 hodin)
  • žáci třídy VIII.A budou mít odpolední výuku v pondělí (do 16.15 hodin) a ve čtvrtek
  • žáci třídy VIII.B v úterý (do 16.15 hodin) a ve čtvrtek
  • žáci třídy VIII.C v úterý a ve čtvrtek (do 16.15 hodin)
  • žáci 9. tříd budou mít odpolední výuku v pondělí (do 16.15 hodin)

Přeji všem krásné letní dny.
Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy