Pěnkavův dvůr – Vánoce za Karla IV.

V úterý 28.11. 2023 navštívily třídy IV.A a IV.B statek pana Pěnkavy v Takoníně.

Provázeli nás dva dvorní šašci. Ponořili jsme se do doby středověké, seznámili jsme se se životem našeho krále a císaře Karla IV., který jako první král po Přemyslovcích dokázal se svým lidem mluvit česky. To, že usiloval o rozvoj České země, je dětem již známé, ale méně je známé, jak jej zasáhlo dvouleté odloučení od matky v jeho raném dětství.

Naše Zuzanka si vyzkoušela být královnou a sedět po boku krále a přihlížet dvorní zábavě. Šaškové předvedli úchvatnou žonglérskou a světelnou show a na venkovním dvorku kumšt rytířů té doby v ovládání svých hřebců.

A neopomněli jsme se ani seznámit s trávením Vánoc v nešlechticích rodinách, tam vládla tradiční vánočka, dlouhá od pasu až k zemi, považována za hojnost jídla. Místo dárků dostaly děti figurky z těsta, se kterými si pohrály a nakonec je snědly. Ze slámy se vyráběl muší dům, který se v létě natřel medem a sloužil jako mucholapka. Stromky visely ze stropu dolů, aby nezabíraly moc místa v chalupě. Někde jen zdobili strop pár větvičkami. Děti si mohly zkusit v závěru i drhnutí peří a viděly ukázku pasování na rytíře.

Místo jsme opouštěli plní dojmů z časů minulých a vraceli jsme se do našeho moderního a po všech stránkách bohatého světa.

Třídní učitelky Mgr. Ivana Venglářová a Martina Zaňáková, DiS.