Nové ceny školní jídelny

  původní cena nová cena měsíční úhrada
1. stupeň (7-10 let) 29,- Kč 39,- Kč 819,- Kč
2. stupeň (11-14 let) 32,- Kč 42,- Kč 882,- Kč
3. stupeň (15 a více) 42,- Kč 50,- Kč 1050,- Kč
externí strávníci 76,- Kč 90,- Kč 1890,- Kč

V současné době finanční limit nepokryje náklady na suroviny pro přípravu obědů.
V navýšené ceně oběda se zohlední nabídka cenově nákladnějších potravin:

  • vepřová panenka, kachní prsa, hovězí roštěná, čerstvé ryby,
  • ovoce např. hroznové víno, banány,
  • četnost zeleninových salátů,
  • samoobslužný zeleninový a mléčný pult.

Školní jídelna se řídí výživovými normami Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Platbu, prosím, uhraďte na účet školní jídelny 278005957/0300 k 15. v měsíci před měsícem
stravování, výše platby dle věkové kategorie žáka.

Doporučené datum úhrady 15. 8. 2023 – 15. 5. 2024.

Michaela Šváchová
vedoucí školní jídelny