Návštěva předškoláčků

Z MŠ SATALICE, MŠ MRAVENEČEK, LESNÍ ŠKOLKY a MŠ LITTLEME

Milí předškoláčci, než se potkáme 10. 4. 2024 u zápisu do 1. třídy, zveme vás na návštěvu do tříd našich prvňáčků.
Připravili si pro vás ve středu 21. 2. 2024 od 10.00 hodin program a malé dárečky.

Těšíme se na setkání. Žáčci 1. a 2. tříd ZŠ Satalice