Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim rodinám příjemný adventní čas. Připojuji několik informací k událostem ve škole,
které se již konaly nebo se v nejbližších dnech konat budou.

Naši deváťáci se dále scházejí s prvňáčky, kdy naposledy pomáhali svým mladším spolužákům vyrábět
výrobky na každoroční jarmark.

Děkujeme za Vaši podporu během výstražné stávky zaměstnanců ve školství v pondělí 27. 11. 2023.
Do školy přišlo pouze pět žáků školy, kteří nemohli sami zůstat doma. Věříme, že vyjádřeným
nesouhlasem se současnou koncepcí vedení školství se začnou zabývat lidé, kteří svému oboru
rozumí a zajímá je názor učitelů, vychovatelů v ŠD, asistentů pedagoga a dalších provozních
zaměstnanců nezbytných pro chod každé školy.

Žáci 5., 8. a 9. tříd vystupovali s hudebním programem pod vedením paní učitelek Kateřiny
Stejskalové a Anyi Chalupové v neděli v komunitním centru v Satalicích na rozsvěcení vánočního
stromu. Všichni účinkující nám připravili krásný zážitek. Ráda bych také vyzdvihla hru na klavír,
ukulele a kytary v mrazivém odpoledni.

V úterý 4. 12. 2023 chodili školou Mikuláš s čertem a andělem. Žáci na 1. stupni jim zpívali a recitovali
a za to byli odměněni sladkostí.

Velmi nás potěšila hojná účast rodičů a bývalých žáků na Vánočním jarmarku a Dni otevřených dveří
ve středu 6. 12. 2023. Jarmark chystali žáci 1. stupně spolu se svými třídními učitelkami a paními
vychovatelkami ze školní družiny. V rámci předmětu svět práce, žáci 2. stupně pod vedením paní
učitelky Ivany Vočkové, připravili pro své malé spolužáky dílničky s výrobky.

O den později, ve čtvrtek 7. 12. 2023, byli na odpoledne do školy pozváni sataličtí senioři. Zazpívali
jim žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Kateřiny Stejskalové. Vánoční přáníčko si naše milá
návštěva vyrobila za pomoci dětí ze školní družiny pod vedením paní družinářky Anety Pekárkové.
Školní kuchyně pro tuto příležitost připravila vánoční jablečný závin a kávu s čajem. Popřáli jsme si
krásné svátky a těšíme se na shledání v novém roce.

Příští týden proběhne ve středu 13. 12. od 17.30 vánoční promítání. Promítat se budou čtyři filmy,
které si žáci 1. a 2. stupně vybrali. Předpokládám, že budou třídy stejně jako v minulém roce plné
rozesmátých dětí a popcornu, ale stojí to za to. Zapůjčení filmů zaplatil Spolek Satalická škola.
Děkujeme.

Ve škole se průběžně vyměňují stará světla za nová LED světla, která mají malou spotřebu. Pan
školník zároveň vyměňuje světla na chodbách. Specializovaná firma provedla již druhou kompletní
výměnu stopních svítidel v šatně. První výměna svítidel proběhla v roce 2022, a to v tělocvičně. Do
Vánoc budou vyměněna světla i ve školní jídelně a v kuchyni.

Při podzimním sběru papíru se podařilo nashromáždit téměř 5.800 kg starého papíru. Tabulku s
vítěznými třídami, které dostanou finanční odměnu, najdete na školním webu.

Během měsíce prosince a ledna se konají konzultace učitel – rodič – žák, které považujeme pro
vzájemnou komunikaci za velmi důležité a přínosné pro všechny zúčastněné. Termíny k objednání
konkrétního termínu zašlou třídní učitelé. Všichni vyučující budou k dispozici ve škole ve středu 10. 1.
2024 od 14.00 do 17.00 hodin. Případně je možno se na jiném termínu setkání domluvit přes
Bakaláře.

V předvánočním čase absolvují třídy vánoční programy a vycházky. Zájezdy na adventní trhy do
Německa, které se konaly v minulém školním roce, byly z bezpečnostních důvodů zrušeny.

Satalická laťka, soutěž ve skoku vysokém pro žáky 5. – 9. tříd, se bude konat ve středu 20. 12.

Vánoční besídky, které ukončí kalendářní rok 2023, se konají ve čtvrtek 21. 12. Konec výuky bude na
1. stupni v 11.40 a na 2. stupni ve 12.35 hodin.

Ředitelské volno je stanoveno na pátek 22. 12. V tento den není pro žáky zajištěn provoz školní
jídelny a školní družiny.

Po vánočních prázdninách začíná výuka ve středu 3. 1. 2024.
Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy