Balíček okamžité pomoci Pražanům pro školní rok 2023/2024

Vzhledem k prodloužení možnosti čerpání finanční pomoci v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům pro školní rok 2023/2024 bude naše škola přijímat žádosti o prominutí úplaty za školní družinu a stravné od 1.11. 2023 – 10.11.2023.
Čerpání není možné zpětně, proto bude úplata žadatelům prominuta za období 11/2023 – 06/2024.
Žádosti o prominutí úplaty pro školní rok 2023/2024 je třeba předat do kanceláře ředitelky školy od 1. 11. 2023 – 10. 11. 2023 v časovém rozpětí 7,30hod až 10,00hod a 13,00hod až 14,30hod.

Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137