Zákaz vjezdu na parkoviště školy

V Praze dne 23. března 2023

ZÁKAZ VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ ŠKOLY

U vjezdu na parkoviště školy je umístěno, s ohledem na bezpečnost žáků a zaměstnanců školy, dopravní značení ZÁKAZ VJEZDU.

Na parkoviště školy mají povolen vjezd zaměstnanci školy a zásobování.

Výjimku může udělit ředitelka školy a školník na základě předešlé domluvy.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy