Vyzvednutí oběda pro první den nepřítomnosti žáka ve škole

Na základě doporučení Hygienické stanice hl. města Prahy není v současné době žádoucí výdej jídel do vlastních přinesených nádob.

Výdej oběda první den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. první den nemoci) si může žák nebo jeho zástupce odebrat pouze do jednorázového obalu, který poskytne školní jídelna za úplatu 8,- Kč.

Děkujeme za pochopení.
Michaela Šváchová, vedoucí školní jídelny