Veselé Velikonoce

Vážení rodiče,

níže naleznete aktuální informace o dění ve škole.

V prostorách školy je pro naše žáky připravená jarní výzdoba, za kterou děkuji asistentkám pedagoga a vychovatelkám ze školní družiny. Na několika fotografiích umístěných na školním webu si můžete prohlédnout i další novinky z naší školní družiny.

Tento měsíc byli do distanční výuky opět zařazeni žáčci 1. a 2. tříd, kteří si v ní vedou velmi dobře. Žáci ostatních ročníků jsou stále na distanční výuce, většina od října 2020.

Pro některé z nich je stále náročnější znovu nacházet motivaci k online přípravě. Jsme si vědomi této skutečnosti, a i proto se vyučující snaží s žáky maximálně komunikovat a povzbuzovat je. V případě potřeby probíhají distanční a prezenční konzultace. Velmi si vážíme pozitivní spolupráce rodiny a školy a děkujeme za ni. Já osobně věřím, že jarní počasí s sebou přinese i novou energii pro všechny.

Vzhledem k epidemiologické situaci byly žákům 5., 7. a 9. ročníků posunuty termíny přijímacích zkoušek na začátek měsíce května. Věříme, že se jedná o termíny konečné, protože každý žák si již časově rozvrhl svoji přípravu a další změna před touto důležitou životní zkouškou by byla velmi nepříjemná.

Od MŠMT jsme obdrželi nové instrukce o tom, jak by měla vypadat výuka po částečném návratu žáků do škol. Tyto informace naleznete rovněž na školním webu. Není zde ovšem zmíněno, kdy prezenční výuka začne. Střídání prezenční a distanční výuky na 1. stupni bude logisticky komplikované pro některé rodiče dětí a také pro učitele, kdy například vyučující anglického jazyka budou v jednom týdnu současně učit prezenčně i distančně. Rozvrh se navíc bude každý týden měnit. Přesto jsme rádi za každý den, který mohou žáci strávit ve školních lavicích.

Po návratu vybraných tříd 1. stupně k prezenční výuce začne i povinné testování žáků a zaměstnanců školy. Škola se v žádném případě nebrání distribuci a sběru dat antigenních testů, ale velmi upřednostňujeme možnost, aby byly děti testovány svými rodiči v soukromí a bezpečí svých domovů.

Jménem ZŠ Satalice přeji všem rodinám našich žáků příjemné prožití velikonočních svátků.

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy