Ukliďme Satalice

Ve středu 12.4. proběhla v celých Satalicích akce Ukliďme Česko. Pořádala ji MČ Praha-Satalice a její komunitní centrum. V dopoledních hodinách se zúčastnili všichni žáčci a žáci naší školy. Třídy měly rozdělené „rajóny“, přidělené igelitové pytle a hygienické rukavice.

Všichni žáci sbírali velmi svědomitě, měli dobrý pocit z naplněných pytlů plných odpadků, které odevzdávali satalické technické četě. Věřím, že až se příště budou rozmýšlet, jestli plechovku vyhodí za zeď Satalické obory nebo do odpadkového koše, budou mít jasno.

ZŠ Satalice