Stravování ve školní jídelně od 11. 1. 2021

1. a 2. třídy budou mít po dobu prezenční docházky do školy stravu přihlášenou hromadně.

Odhlášení obědů si zajistí rodiče. Cena oběda pro 1. a 2. ročníky je automaticky upravena bez nákladu na obal.

Doba výdeje oběda:

  • 1. třídy 11:40 – 12:15
  • 2. třídy 11:40 – 12:15

Po 12:15 již nesmí nikdo být v jídelně, protože ostatní žáci školy budou používat k čipování oběda jídelní terminál ve školní jídelně.

3. až 9. třídy a externí strávníci mají v ceně oběda bezhotovostně zahrnutý náklad na jednorázový obal v ceně 8,- Kč. Cena bude upravená 8.1.2021.

Doba výdeje oběda:

  • Oběd s sebou bude k vyzvednutí v časovém rozmezí 12:30 – 13:20

Zaměstnanci školy
Doba výdeje oběda:

  • 11:40 – 12:15 nebo 13:20 – 13:35