Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce na nových webových stránkách školy. Sledujte, prosím, všechny aktuální příspěvky, protože hygienická opatření ministerstva zdravotnictví a KHS se mění každým dnem.

Jsem moc ráda, že nám v úterý 1. září přálo počasí a všichni jsme přivítali naše nové prvňáčky na školním pozemku s hudbou, smíchem a bez roušek. Nový školní rok přináší s sebou mnoho změn.

Od pondělí 14. září bude ve společných prostorách základních škol povinné nošení roušek.

Z hygienických důvodů odkládáme oblíbený školní projekt Sataliáda na jaro 2021.

A nyní k těm příjemným změnám.

  • Na naší škole začaly nově působit dvě paní zástupkyně, Ing. Alžběta Oborná a Ing. Barbora Floriánová. Pedagogický sbor posílilo několik nových učitelů.
  • Během měsíce září zprovozníme elektronickou žákovskou knížku.
  • Abychom mohli dostatečně procvičovat učivo z profilových předmětů, máme v rozvrhu půlené hodiny českého jazyka a matematiky. Dále jsme navýšili hodinovou dotaci anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku.
  • Prvňáčci budou mít jako součást programu ve školní družině kroužek anglického jazyka.
  • Druháčci začínají s nepovinnou hodinou angličtiny v rámci vyučování.
  • Spolek Satalická škola nám zakoupil lavičky na školní chodby a posezení pro čtenářský koutek.

V úterý 15. září se od 18 hodin budou konat třídní schůzky, kde se rodiče seznámí s vyučujícími svých dětí.

Ve středu 30. září od 18 hodin Vás zvu na Neformální posezení s vedením školy.

Přeji všem hodně sil a zdraví.
Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy