Školní vzdělávání žáků 1. a 2. tříd od 4.1. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství se v pondělí 4.1. 2021 vrací do školy k prezenční výuce opět pouze žáci 1. a 2. tříd.

Základní informace

 • Budova školy bude otevřena od 7.30 hodin. Provoz ranní družiny je z organizačně-hygienických důvodů zrušen.
 • Před vstupem do školy bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud by mělo některé dítě zvýšenou teplotu, budeme neprodleně kontaktovat rodiče. Děti si vydezinfikují ruce.
 • Roušky jsou povinné během celého pobytu ve škole (výuka, přestávky, školní družina). Roušku žáci odkládají jen během stravování.
 • Každé dítě musí mít minimálně dvě roušky a sáček na jejich odložení.
 • Žáci budou ve škole ve svých třídách. Na velkou přestávku budou při příznivém počasí chodit ven.
 • Při vzdělávání žáků je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Výuka bude probíhat každý den 8.00 – 11.40 hodin. Jsou zrušeny půlené hodiny.
 • Provoz školní družiny je nastaven 11.40 – 17.00 hodin.
 • Upravený rozvrh je shodný s tím, který platil od 18.11.2020.
 • Na obědy do školní jídelny budou žáci chodit postupně po třídách po 4. vyučovací hodině. Každý žák je automaticky přihlášen ke školnímu stravování. Odhlašování oběda si zajistí rodiče individuálně.

Nastavená hygienická opatření

 • Ve škole jsou nainstalovány dávkovače s dezinfekcí.
 • Na dveřích každé třídy jsou plakáty s piktogramy, které pomohou žákům s dodržováním nastavených pravidel.
 • Záchody, umývárny, kliky u dveří a zábradlí budou v průběhu dne pravidelně dezinfikovány.
 • Bude docházet k intenzivnímu větrání tříd.
 • Zajistíme maximální omezení kontaktu žáků různých tříd.
 • Po skončení výuky budou třídy, školní jídelna a třídy školní družiny pravidelně dezinfikovány ozonovým generátorem.
 • Žádáme rodiče o zajištění oznamovací povinnosti k neúčasti žáka ve výuce z důvodu onemocnění COVID-19. Škola je povinna neprodleně tyto skutečnosti o onemocnění žáků, ale i pracovníků školy hlásit hygienické stanici.

Děkujeme za Vaše pochopení a součinnost.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy