Školní vzdělávací program Škola pro život

Na webových stránkách školy nově naleznete pracovní verzi Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Další úpravy a změny proběhnou v souvislosti s velkou revizí Rámcového vzdělávacího programu chystanou MŠMT a na základě pravidelného sdílení zkušeností učitelů školy v ročníkových a předmětových komisích.