Školní výuka od 1. 11. 2021

Vážení rodiče,

v posledním týdnu jsme na II. stupni obdrželi informaci, že několik žáků bylo pozitivně testováno na covid 19. Vzhledem k podzimním prázdninám neproběhlo pro dané třídy vyhlášení karantény.

Prosím všechny rodiče, aby velmi pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali je do školy v případě, že se budou cítit unavené nebo budou i jen mírně nachlazené. Probírané učivo jim budou učitelé pravidelně předávat prostřednictvím MS Teams.

Žáci tříd II. stupně, v nichž se covid 19 vyskytl, budou v pondělí 1. 11. 2021 testováni antigenními testy, které má škola k dispozici ze státního rezervního fondu. Žáci, kteří již odevzdali certifikát o očkování, testováni nebudou.

Očkované děti mají zároveň výhodu i v případě vyhlášení karantény. Ta se na ně podle aktuálně platných metodických pokynů MZ nevztahuje, a proto mohou chodit do školy a prezenčně se vzdělávat ve své třídě, případně ve třídě paralelní (v závislosti na počtu očkovaných žáků v daném kolektivu).

Po zkušenostech s distanční výukou z loňského školního roku věřím, že ve vzájemné spolupráci současnou situaci zvládneme a budeme se i nadále s žáky setkávat při prezenční výuce ve škole.

Valná hromada Spolku Satalická škola se bude konat ve středu 10. 11. 2021 od 17.30 hodin ve školní jídelně a za zvýšených hygienických opatření následně proběhnou od 18.00 hodin třídní schůzky.

Ve středu 24. 11. 2021 se bude ve školní jídelně konat druhé neformální setkání vedení školy s rodiči. Hostem bude komisař por. Bc. Ondřej Ráža z Oddělení prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy s přednáškou na téma kyberšikana.

Děkuji za součinnost a přeji všem pevné zdraví.

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy