Školní výjezd III.A a III.B v lednu 2023

V půlce ledna vyrazily třídy III. A a III. B na projektový týden do Ekocentra Chaloupky na Vysočině. Zúčastnili jsme se krásného programu „Historie všedního dne“, který nás zavedl na českou vesnici do časů našich předků. Děti si během týdne prožily celý lidský život na vsi, vyzkoušely si radosti a povinnosti s ním spojené. Začaly jako děti a přes tovaryše a dospělé selky a sedláky došly až k moudrému stáří. Na začátku si musely děti vybudovat vesnici, kde celý týden hospodařily. Zahrály si hru Osadníci, ve které získávaly suroviny, stavěly cesty a vesnice. Další den se seznámily s několika historickými staročeskými i cizokrajnými hrami. Na blízkém statku si vyzkoušely zpracovávat vlnu, vyrábět sýry a máslo. Jeden den děvčata pomáhala s vařením večeře a kluci vyrazili do lesa kácet stromy, aby bylo čím topit pod hrncem. Předposlední den se každý věnoval práci, která ho nejvíce baví. Mohly si vybrat z nabízených aktivit, např. řezbář, kuchař, krejčí, švadlena a včelař. Šlo jim to náramně, práce jim šla od ruky, a navíc si domů dovezly nádherné výrobky. V pátek si všichni společně zavzpomínali na celý ten „dlouhý život“, který během týdne prožili. Připomněli si vše, co se naučili, a vytvořili o tom krásnou výstavu. Slavnostní prohlídkou jsme zrekapitulovali a uzavřeli krásný týden na Chaloupkách, kde jsme zažili spoustu zábavy a kde děti také načerpaly mnoho nových vědomostí a dovedností.

                                                                                                              třídní učitelky P. Novotná, M. Krejcárková