Školní rok 2023/2024 – Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

končí první týden nového školního roku. V pondělí jsme přivítali dvě třídy nových prvňáčků. Žáci 9. tříd jim v dalších dnech ukázali školu, doprovodili je do šatny, na oběd do školní jídelny. Společně byli na procházce po Satalicích. Spolupráce s prvňáčky pro ně bude příjemné odreagování od výuky a přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Prvňáčky přízeň jejich nových „velkých“ kamarádů těší.

Povinnost oznamování školních úrazů
Pokud se žák ve škole zraní, i když to v danou chvíli nepovažuje za vážné a bolestivé zranění, je nutné o události okamžitě informovat ve vyučovací hodině, případně dohled o přestávce. Po pojišťovně nelze žádat odškodné za úrazy, které nemáme nahlášené v knize úrazů. Do Knihy úrazů zapisujeme všechna zranění a úrazy. O jejich zápisu informujeme (telefon, Bakalář) zákonného zástupce.

Všechny třídy mají hotové rozvrhy, které jsou platné od pondělí 11.9.2023.

Ve středu 13.9.2023 od 18.00 se budou konat třídní schůzky, kde se seznámíte s novými třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů Vašich dětí.

V případě příznivého počasí se ve čtvrtek 14.9.2023 bude konat celoškolní sportovní projekt Sataliáda. V 7.50 hodin se žáci rozdělí do skupin od 1. do 9. třídy a po celé dopoledne budou společně procházet sportovní disciplíny v tělocvičně, venkovním areálu školy a v Satalické oboře. Na každém stanovišti jim učitelé vysvětlí danou disciplínu. Předpokládaný konec akce je mezi 12.30 a 13.00 hodinou. Kdyby se nám nevydařilo počasí, Sataliádu přesuneme na jiný den a ve škole bude probíhat běžná výuka podle platného rozvrhu.

Na webových stránkách školy najdete odkaz na e-shop „Můj klub“, kde pro své děti můžete objednat oblečení a další zboží se školním logem.

Centrum pro talentovanou mládež WWW.CTM-ACADEMY.CZ. organizuje Objevitelský program (archeologie, přírodní vědy, kreativní psaní, programování, historie). V případě zájmu Vašich dětí je neváhejte kontaktovat.

Ředitelské volno v 1. pololetí školního roku je stanoveno na pátek 29.9.2023 a pátek 22. prosince 2023. V těchto dnech není pro žáky zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny.

Těším se na úspěšný školní rok 2023/2024.

Ing. Daniela Vočadlová,
ředitelka školy