Školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

přestože máme před sebou ještě týden prázdnin, ráda bych vás informovala o průběhu začátku nového školního roku 2022/2023.

Prvním školním dnem pro slavnostní zahájení školního roku je čtvrtek 1. září 2022. Žáky 2. až 9. ročníku si vyzvednou třídní učitelé před školou v 7.50 hodin.

Žáky 1. tříd si třídní učitelky vyzvednou na hřišti školní družiny v 8.00 hodin. Pokud se nezmění hygienická pravidla v souvislosti s Covid-19, slavnostní přivítání se bude konat ve vnitřním atriu školy.

Rozdělení prvňáčků do tříd proběhne nejpozději ve čtvrtek 25. srpna. Informaci naleznete následně na školním webu a na nástěnce před budovou školy. V dalších dnech zašlou třídní učitelky 1. tříd informační email týkající se organizace prvního školního dne, třídních schůzek, školní družiny, školní jídelny a výuky ve dnech 2. a 5. září.

První školní den budou žáci přítomni ve škole jednu vyučovací hodinu (setkání ve třídě, přivítání prvňáčků).

Školní řád a Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou připraveny ke schválení školskou radou. Oba dokumenty byly upraveny na základě konzultace s ČŠI a právníkem z oblasti školství.

Školní družina bude v provozu od 1. září. Ranní družina zahájí činnost v pátek 2. září. Vzhledem k předpokládanému navýšení cen energií jsme přikročili ke zdražení úhrady za školní družinu ve výši 200,- Kč / měsíčně. Informace naleznete na školním webu v záložce Školní družina.

Školní jídelna bude v provozu od 1. září. Obědy je možné objednávat od pondělí 29. srpna. Výdej obědů bude první školní den od 11.00 do 12.00 hodin. V týdnu od 5. září bude na výběr ze dvou jídel. Jak jsme Vás již informovali na konci školního roku 2021/2022 dojde i ve školní jídelně od 1. září k navýšení ceny oběda v souvislosti se zdražením cen potravin. Informace naleznete na školním webu v záložce Školní jídelna.

V pátek 2. září bude výuka končit žákům 1. stupně v 11.40 hodin (výjimkou jsou žáčci prvních ročníků), žákům 2. stupně ve 12.35 hodin.

Ve školním roce 2022/2023 nebudou mít žáci 1. stupně a 7. třídy odpolední vyučování. Žáci 6. tříd budou mít odpolední vyučování v úterý, žáci 8. tříd každé pondělí a žáci 9. tříd vždy ve čtvrtek.

Informace o konání kroužků pořádaných školou a kroužků externích konaných ve škole budou aktualizovány v posledním srpnovém týdnu na školním webu.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy