Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

přestože máme před sebou ještě dva týdny prázdnin, ráda bych vás touto cestou informovala o pravděpodobném průběhu začátku nového školního roku 2021/2022.

Soubor doporučení pro školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 naleznete na webových stránkách. Jejich případné aktualizace budou zasílány zákonným zástupcům žáků prostřednictvím emailu a zároveň budou pro žáky vyšších ročníků zveřejněny v komunikační platformě MS Teams.

Prvním školním dnem pro slavnostní zahájení školního roku je středa 1. září 2021. Žáky 2. až 9. ročníků si vyzvednou třídní učitelé před školou v 7.50 hodin. Následně budou žáci dle nařízení MŠMT otestováni antigenními testy dodanými ze státních hmotných rezerv (stejně jako v minulém školním roce).

Žáky 1. ročníků si třídní učitelky vyzvednou na hřišti školní družiny v 8.15 hodin. Pokud bude příznivé počasí, bude se jejich následné slavnostní přivítání konat ve venkovním atriu školy.

Rozdělení prvňáčků do tříd proběhne nejpozději v úterý 24. srpna. I tyto informace naleznete následně na školním webu a na nástěnce před budovou školy. V dalších dnech zašlou třídní učitelky prvních ročníků informační email týkající se organizace prvního školního dne, testování, třídních schůzek, školní družiny, školní jídelny a výuky ve dnech 2. a 3. září.

První školní den budou žáci přítomni ve škole jednu vyučovací hodinu (setkání ve třídě, testování, přivítání prvňáčků).

Ve společných prostorách školy se žáci budou pohybovat s rouškou nebo respirátorem. Ve třídě budou přítomni bez roušek ti žáci, jejichž rodiče souhlasí s testováním, a dále žáci, kteří prodělali v posledních stoosmdesáti dnech onemocnění COVID-19 nebo jsou čtrnáct dní po druhé dávce očkování jednou ze schválených vakcín. Ostatní žáci jsou povinni nosit respirátor či roušku po celou dobu své přítomnosti ve škole a dodržovat pravidla uvedená v „Manuálu COVID-19“.

Školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou připraveny ke schválení školskou radou. Oba dokumenty byly upraveny vzhledem ke skutečnosti, že škola v příštím školním roce přechází v systému Bakalář na používání elektronické třídní knihy.

Školní družina bude v provozu od 1. září. Ranní družina zahájí činnost v pondělí 13. září, kdy by mělo být ukončeno třetí testování žáků antigenními testy.

Školní jídelna bude v provozu od 1. září. Obědy je možné objednávat od pondělí 16. srpna. Výdej obědů bude první školní den od 11.00 do 12.00 hodin. V týdnu od 6. září bude na výběr ze dvou jídel.

Ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září bude výuka končit žákům 1. stupně v 11.40 hodin (výjimkou jsou žáčci prvních ročníků), žákům 2. stupně ve 12.35 hodin.

Ve školním roce 2021/2022 nebudou mít žáci 1. až 6. tříd odpolední vyučování. Žáci 7. tříd mají odpolední výuku do 15.20 hodin vždy v pondělí, žáci 8. tříd každé úterý a žáci 9. tříd vždy ve čtvrtek.

Informace o konání kroužků pořádaných školou a kroužků externích konaných ve škole budou aktualizovány v posledním srpnovém týdnu na školním webu.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy