Setkání s budoucími prvňáčky 17.6.2021

Ve čtvrtek 17. června 2021 jsme měli milou návštěvu. Do školy se přišli podívat budoucí prvňáčci.

Vyzkoušeli si sezení ve školních lavicích a seznámili se se svými paní učitelkami.

Děti plnily úkoly na pracovních listech a na interaktivní tabuli. Vybarvovaly lístečky květin, spojovaly čtverečky se stejným počtem teček, dokreslily obrázek podle předlohy, dokončily pohádku podle obrázků.

Vyprávěly, jak se těší do školy, co už si nachystaly. Upozorňovaly nás, že už k nám do školy chodí i jejich starší sourozenci.
Hodina uplynula a my jsme se museli rozloučit. Dětem to rychle uteklo, divily se, že už odcházejí domů.

Všichni si za svou snahu zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Martina Princová, Mgr. Ivana Venglářová