Satalické terapeutické centrum, s.r.o. – Psychoterapie, psychologické poradenství

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje psychologickou pomoc při řešení různých problémů a složitých životních situací pomocí navázání důvěrného vztahu, v kterém pacient mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.

Mgr. Ladislav Spálenka

Pracovní zkušenosti:

12/2022 – doposud: Psycholog – psychoterapeut, Satalické psychoterapeutické centrum s.r.o., Stratovská 107/5, Praha 9, 190 15
8/2022 – doposud: Školní psycholog, ZŠ Meteorologická, Praha 4
10/2020 – 12/2022: Kontaktní pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-mosty, Praha 3
01/2021 – 12/2021: Vedoucí programů pro děti, Barevný svět dětí, z.s., Praha 2
02/2018 – 09/2019: Kontaktní pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Džagoda, Jahoda z.ú., Praha 14
12/2016 – 06/2017: Pracovník volnočasového klubu pro děti a mládež (s prvky NZDM), Klub Harfica, Praha 9

Vzdělání:

2015 – 2022: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor psychologie

 

https://www.terapie-satalice.cz/