Pomoc ukrajinským dětem – výsledek

Dobrý den, milí přátelé školy,

děkuji všem žákům, jejich rodičům a učitelům, kteří se zúčastnili charitativní akce ve prospěch ukrajinských dětí přinesením darů a pomocí s organizací.

Mé speciální poděkování patří rodičům našich žákyň Adély a Zuzany Žďárkových. Jejich rodiče celou akci zaštítili svojí přípravou, kompletací darů a domluvením odvozu charitativní organizací. Věci pro charitu se vybíraly od 14.00 do 17.00 hodin. Bylo jich opravdu hodně – viz fotografie. Jejich třídění a balení skončilo okolo 21. hodiny.

Žáci naší školy připravili pro ukrajinské děti malé dárky a dopisy s pozdravy a podporou.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy

Věci pro charitu

Dopisy od žáků