Ohlédnutí za letošním rokem

Vážení rodiče,

blíží se konec roku a já bych ráda zhodnotila uplynulou část školního pololetí, které máme za sebou.

Chci touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří škole vyjadřovali svoji podporu, dávali jí důvěru a pomáhali při organizaci školních akcí, které úspěšně proběhly i za mimořádných hygienických podmínek (rozličné bazárky či prodej vánočních výrobků).

Jsem velmi ráda, že s výjimkou karanténních opatření Hygienické stanice hl. města Prahy byli žáci po celou dobu ve škole prezenčně. Někteří rodiče se nicméně rozhodli pro distanční výuku svých dětí ještě nad rámec doporučení HS. Ve většině případů to bylo z vážných zdravotních důvodů. Ukázalo se však, že pro žáky je velmi důležitý pravidelný školní režim, působení v rámci třídního kolektivu a účast na různých třídních aktivitách (divadlo, kulturní vycházka či vánoční besídka). Zároveň i několikadenní výuka v paralelní třídě může být pro žáky cennou zkušeností.

Uplynulé pololetí bylo pro školu ve znamení výzev. Pro žáky to byl důležitý moment, kdy začali zjišťovat, jaké dopady mělo jejich pojetí vzdělávání v distanční výuce. Ne vždy to byly závěry pozitivní. Za sebe však vnímám pravdivou zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) jako příležitost do budoucna svůj přístup změnit, jakkoli se může přijetí takového hodnocení zdát obtížné pro žáky i jejich rodiče. Bez jeho akceptování však zůstáváme na místě a neposouváme se dál.

Ne vždy jsme spokojeni s výsledky, kterých dosahujeme. Hledejme vždy prvně u sebe, co můžeme příště změnit. Ne vždy je chyba na straně školy. Každou událost řešíme hned, v mnoha rovinách a s individuálním přístupem. Jsme si vědomi, že každý může udělat chybu, je ale potřeba si ji uvědomit a příště ji nezopakovat. Nikdo nejsme dokonalý a jsem si jistá, že i v této nelehké době musíme každý začít s hledáním toho, co můžeme změnit, u sebe. Proto naše žáky od první třídy učíme sebehodnocení a práci s chybou. Někteří žáci již pochopili, že každý je odpovědný jen sám za sebe, někteří na tuto zkušenost ještě čekají.

Distanční výuka se odrazila i v dalších oblastech. Ukázalo se, že vrátit všechny žáky zpět k pravidelnému plnění školních povinností a obecně k dodržování společenských norem po téměř dvou letech dobrovolné či nedobrovolné izolace není snadné.

Od počátku školního roku naši školu provázejí potíže se systémem Bakalář. Mnohdy je situace komplikovaná. A i nám stále nové generování hesel velmi znesnadňuje komunikaci ve všech směrech.

Rok 2021 je téměř za námi. A co nás čeká na počátku nového roku 2022?

Od 3. 1. 2022 budou probíhat konzultace učitel – rodič – žák, které jsou velmi oblíbené, protože nám pomáhají propojit dva světy – školy a rodiny.

Pokud bude dostatečný zájem, začne od 10. 1. 2022 vařit školní jídelna opět dva obědy. Děkujeme touto cestou všem strávníkům za trpělivost s omezeným provozem.

Pokud situace dovolí, budou pro žáky 7. – 9. ročníků organizovány jednodenní výlety za lyžováním do Krkonoš, a to v termínech 28. 1., 10. 2. a 22. 2. 2022. Podrobnosti sdělí žákům vyučující tělesné výchovy a k dispozici budou také na stránkách školy.

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy