Neformální setkání vedení školy s rodiči ve středu 30. 9. 2020

Vážení rodiče,

neformální setkání rodičů s vedením školy se konalo ve středu 30. 9. 2020. Ráda bych vás touto cestou seznámila s tématy, která jsme na setkání diskutovali.

  1. Hostem setkání byla externí logopedka Mgr. Renata Valová, která rodičům představila svoji praxi v satalické škole. Další informace najdete na webových stránkách školy.
  2. Venkovní učebna – v loňském školním roce měl Spolek Satalická škola připravené na svém účtu peníze na realizaci venkovní učebny. Tento projekt nebyl zatím realizován, i když jeden z loňských žáků 9. ročníků ve své Závěrečné práci právě téma venkovní učebny velmi zajímavě zpracoval. Vzhledem k pracovní neschopnosti bývalé paní ředitelky a následnému uzavření školy byl tento projekt odložený na neurčito. Ani epidemiologická situace v tomto školním roce zatím přípravám na realizaci příliš neprospívá.
  3. Elektronická žákovská knížka – přihlašovací údaje pro žáky zatím přidělovat nebudeme. Chceme po konzultaci s žáky nastavit, od kterého ročníku využijí vlastní přihlašovací údaje. A těší nás, že se při kontrole známek v elektronické žákovské nad hodnocením sejdou společně rodiče s dětmi. Nastavení vah známek je velmi individuální podle ročníku, konkrétního předmětu a obtížnosti zadané práce. Písmenka, která jsou spojena s číslem váhy, si generuje Bakalář sám. Nejedná se o žádné zkratky.
  4. Distanční výuka – na případné uzavření školy nebo karanténní opatření se připravujeme nákupem PC techniky, vhodné k on-line výuce. Od 3. ročníku mají žáci přidělené přihlašovací údaje pro MS Teams. V rámci výuky informatiky se žáci učí tuto komunikační platformu co nejlépe ovládat a využít. Stejnou důležitost přikládáme i bezpečnosti na internetu, které se věnujeme v jednotlivých třídách prostřednictvím připraveného projektu.
  5. Sociometrie ve třídách – velkou důležitost věnujeme nejen výuce, opakování a doplnění učiva z minulého školního roku, ale i tomu, aby se žáci ve škole cítili dobře a bezpečně. Epidemiologická situace, informace, které děti slyší z médií, strach z onemocnění a sociální nejistota v některých rodinách jsou pro děti velmi stresující faktory, které je ovlivňují mnohem více, než jsme si někdy my dospělí ochotni přiznat.
  6. Asistent pedagoga – je pedagogický zaměstnanec školy, jehož úkolem je spolupracovat v dané třídě s vyučujícím tak, aby měl učitel dostatek času věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, případně se věnuje těmto žákům, pokud mají jiné zadání než spolužáci nebo je pro ně obtížné ke zpracování. Někteří asistenti pedagoga pomáhají i o přestávkách tak, aby žák s SVP necítil sám nebo korigují jeho chování. Asistent pedagoga má stejná práva a povinnosti jako každý jiný zaměstnanec školy.
  7. Výuka v prvních ročnících – pro prvňáčky je velmi důležité, aby mohli do školy chodit a spolu s paní učitelkami zvládli základy čtení, psaní a počítání. Paní učitelky neúnavně kontrolují, jak děti v hodině sedí, jak drží tužku, jestli správně vyslovují a vše prokládají oddychovými aktivitami, aby žáčky výuka bavila.

Děkuji všem rodičům a paní logopedce za účast na setkání a budu se těšit na další.

Za vedení školy Daniela Vočadlová