Návrat žáků do školy v pondělí 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

nařízení vlády umožňuje návrat části žáků do školy od pondělí 30. 11. 2020 Už se velmi těšíme na návrat dalších tříd 1. stupně a částečně i 2. stupně k prezenční výuce. Nejdříve jsme byli zklamaní, že změna nenastala už dnes 23. 11. 2020, ale takto mají žáci prvních a druhých ročníků ještě týden, aby se ve škole v klidu „zabydleli“. Všechna hygienická nařízení zvládají velmi dobře při výuce i ve školní družině.

Abychom na 2. stupni organizačně zvládli prezenční i distanční výuku, půjdou v lichý týden od 30. 11. 2020 do školy třídy VI.B, VIII.A a VIII.B, v sudém týdnu od 7. 12. 2020 se vrátí na týden do školy třídy VI.A, VII. A a VII.B. Druhá skupina bude mít v daném týdnu distanční výuku podle upraveného rozvrhu online hodin. Obě deváté třídy se budou vzdělávat už jen prezenčně.
Abychom dodrželi nastavená hygienická opatření ve školní jídelně, budou 1. – 3. ročníky končit výuku denně v 11.40 hodin, 4. a 5. ročníky ve 12.35 hodin a třídy 2. stupně přítomné ve škole končí výuku vždy ve 13.30. Prezenční rozvrhy jsme upravili tak, abychom dočasně (prozatím do Vánoc) zrušili odpolední výuku a žáci odcházeli po obědě domů.

Od 30. 11. 2020 již nebude možné vydávat obědy žákům, kteří se budou účastnit distanční části výuky.

Od 18. 10. 2020 se škola otevírá v 7.30 hodin.

Pro školní družinu bude stále platit zrušení ranní družiny. V odpolední družině budou třídy 1. – 4. ročníků oddělené a každá třída bude mít od skončení výuky do 17 hodin svoji skupinu.

Upravené rozvrhy zašleme žákům na MS Teams a umístíme na školní web ve středu 25. 11. 2020.

Přejeme si, abychom všichni zůstali do Vánoc zdraví a mohli si užít rodinnou pohodu a Ježíška.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy