Návrat žáků 3. až 9. ročníků k distanční výuce od 4.1.2021

Vážení rodiče,

nařízení vlády neumožňuje návrat žáků k prezenční výuce do školy od pondělí 4.1.2021.

Opět začnou platit distanční rozvrhy pro 1. a 2. stupeň, které platily do 27.11.2020. Došlo jen k úpravě rozvrhu pro 9. ročníky. Rozvrhy zašleme žákům na MS Teams a umístíme na školní web ve středu 30.12.2020.

V týdnu od 4.1.2021 do 8.1.2021 se ve školní jídelně budou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníků. V případě, že nedojde k dalším změnám v organizaci vzdělávání, bude možné od 11.1.2021 opět vydávat obědy žákům, kteří se budou účastnit distanční výuky.

V prvních dvou týdnech nového roku budou probíhat plánované konzultace učitel-rodič-žák. Třídní učitelé se domluví individuálně s rodiči na prezenční nebo online konzultaci. Učitelé 2. stupně budou ve škole přítomni ve středu 6.1.2021 a 13.1.2021 vždy mezi 14.00 a 16.30. Osobní konzultace učitel-rodič-žák jsou nařízením MŠMT povoleny.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy