Mapa školy – dotazníkové řešení

Vážení rodiče,

jako škola se snažíme neustále zlepšovat, a kromě zpětné vazby od žáků a učitelů bychom chtěli znát i Váš názor. Proto jsme se ve spolupráci s městskou částí Praha-Satalice, naším zřizovatelem, zapojili do dotazníkového šetření „Mapa školy“, organizovaného pod záštitou společnosti SCIO.

Dotazníky jsou online a zcela anonymní.

Rodiče na prvním stupni obdrží přístupové údaje na třídních schůzkách 3. 5. 2023, případně jim budou zaslány elektronicky, a to prostřednictvím komunikační platformy Bakalář. Rodiče žáků na druhém stupni obdrží informace výhradně elektronicky.

Dotazník bude možné vyplnit od 5. 5. 2023 do 12. 5. 2023.

Níže přikládáme nejčastější otázky a odpovědi k dotazníkovému šetření.

 

Jak vyplnit on-line dotazník?

Ze školy obdržíte lísteček s přístupovým heslem k dotazníku. To zadáte na titulní stránce www.mapaskoly.cz v políčku Vstup do dotazníku. Dále postupujte podle instrukcí v aplikaci. Dotazník je třeba vyplnit celý, nelze ho přerušit a pokračovat posléze. Pokud by se stalo, že např. vypadne internetové připojení a Vy budete nuceni vstoupit do nového dotazníku, přeskočte otázky, které jste již jednou vyplňovali – předchozí odpovědi zůstávají uloženy.

Proč dotazník vyplnit?

Vyplněním dotazníku pomůžete škole zlepšit oblasti, které to dle Vás potřebují, nebo naopak sdělíte, co či koho v rámci školy nejvíce oceňujete. V otevřených otázkách se prosím rozepište a uveďte konkrétní důvody Vaší spokojenosti nebo vlastní návrhy na zlepšení.

Mám ve škole více dětí, kolik dotazníků mám vyplnit?

Za každé dítě vyplňte jeden dotazník, nezapomeňte v hlavičce uvést správnou třídu. Dotazníky pro rodiče vyplňují rodiče společně, tedy jedno dítě = jeden dotazník pro rodiče.