Jarní sběr papíru

MČ Praha – Satalice a Základní škola Satalice vyhlašují:

JARNÍ SBĚR PAPÍRU

od pondělí 25. dubna
do čtvrtka 28. dubna 2022

Starý papír budeme shromažďovat v chodbě u paní vrátné.
Paní učitelce třídní vždy nahlaste, kolik kilogramů starého papíru jste přinesli.

PODPOŘTE SVOJI TŘÍDU!!!!

Vítězné třídy získají finanční odměnu do třídního fondu.