Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

ještě nedávno jsem byla přesvědčena, že mé přání pohodových jarních prázdnin budou následovat zprávy k dalšímu dění ve škole. Protože prozatím jako všichni čekáme, jak bude rozhodnuto, mohu Vám sdělit jen informace dílčí.

Po prázdninách dojde k drobným úpravám rozvrhů distanční výuky na 2. stupni. Vycházeli jsme ze zpětné vazby, kterou máme od učitelů i žáků.

V případě, že by byla od 1. března zrušena prezenční výuka 1. a 2. ročníků, využijeme jarních prázdnin k důkladné přípravě na nově nastalou situaci. O případných změnách Vás budou informovat třídní učitelé prostřednictvím emailu. Zprávu najdete jako vždy i na školním webu.

Přeji všem pevné zdraví a zdravím všechny naše žáky.

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy