Informace k návratu žáků 1. stupně k prezenční výuce 12.4.2021

Vážení rodiče,

níže zasíláme všechny informace, které považujeme v tuto chvíli pro návrat žáků k prezenční výuce za důležité.

Pro naši školu platí, že v pondělí 12.4. – lichý týden se vrací k prezenční výuce 4. a 5. ročníky.

V pondělí 19.4. – sudý týden přijdou do školy 1., 2. a 3. ročníky.

Distanční a prezenční rozvrhy bude třeba upravit tak, aby mohla část učitelů učit prezenčně i distančně zároveň.

Prezenční rozvrhy Vám přepošleme v pátek 9.4.2021 a zároveň budou zveřejněny na školním webu a v MS Teams.

Při prezenční výuce budou žáci chodit na obědy postupně po 4. vyučovací hodině, abychom nemuseli rušit externí vydávání obědů pro žáky na distanční výuce.

Následně se budou vracet zpátky do výuky podle nastavených rozvrhů.

Testování před vyučováním – pondělí a čtvrtek:

 • děti přijdou do školy nejpozději v 7.45, přezují se v školní šatně a v určených třídách se otestují
 • děti, které prodělaly Covid, jsou 90 dní bez testů, je třeba přinést potvrzení od lékaře nebo KHS
 • děti, které přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána) provedeného na odběrovém místě, jsou též bez testu
 • v případě pozitivního testu dítě vyčká v tzv. “izolační místnosti“ příchodu rodiče
 • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle školského zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace
 • v případě testování žáků 1. – 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí). V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními žáky.
 • pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Hygienické pokyny:

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit
 • žáci nosí chirurgické roušky (kromě pobytu venku, kde jsou v odstupu 2 m) a zaměstnanci školy nosí respirátory
 • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek, každý účastník vzdělávání je v případě neúčasti testování v určených dnech dotestován při příchodu
 • mytí rukou, dezinfekce
 • používání jednorázových ručníků
 • větrání a pobyt venku
 • odstup

Ranní školní družina nebude organizována.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky ve škole a zároveň pro žáky, kteří se budou dále učit distančním způsobem.

S pozdravem
Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy