Ornita, program Krkavcovití

Začátkem měsíce ledna jsme na naši školu pozvali tým ORNITY s novým vzdělávacím programem Krkavcovití. Přednášku doplněnou prezentací a videi zpestřilo setkání s živými zástupci ptáků. Krkavec velký, vrána černá i sojka obecná předvedli, že zpěv jim sice nejde, ale  tento nedostatek nahradí svojí inteligencí. Nejvíce zaujal živý krkavec velký. Dokázal  hravě vyřešit rébusy, jak se dostat k zamaskované potravě. Děti se naučily,  jak poznají vránu od havrana, a dozvěděly se, kam se vypravit za ořešníkem nebo jak sojka sází duby a další zajímavosti.  Na závěr si žáci odnesli ke svým nově získaným znalostem ještě rozvrh hodin s obrázky všech krkavcovitých pěvců.