Sv. Martin

Ve školní družině jsme nenechali nic náhodě a pilně jsme se připravili na příchod zimy. Svatého Martina jsme přivítali sice s malým zpožděním, zato ale poctivě.