Hodnocení školního roku 2021/2022

Vážení a milí rodiče, učitelé, žáci a přátelé školy,

přemýšlela jsem, jak zhodnotit končící školní rok 2021/ 2022, který opět nebyl obyčejný.

Ráda bych poděkovala pedagogickému sboru a všem provozním zaměstnancům za jejich kvalitní práci. Zvláštní dík patří těm, kteří pracovali nad rámec svým povinností. Těm, kteří přemýšleli nad možnostmi, jak vylepšit naši školu nebo jaký projekt, výlet nebo akci připravit pro své žáky, aby se ve škole cítili dobře a vzdělávání je těšilo.

Jsem pyšná na ty žáky, kteří pracovali, jak nejlépe to šlo. Deváťáci úspěšně prezentovali svoje závěrečné práce. Přijímací řízení bylo napínavé, ale nakonec byli téměř všichni přijati na střední školy, které si pro své další studium vybrali. Žákům, kteří přecházejí na jiné základní školy, přeji, aby se jim dařilo a získali mnoho nových přátel.

Na druhé straně nemohu ocenit ty, kteří většinu svých schopností nevyužili nebo nedodržovali základní pravidla, bez kterých žádná škola fungovat nemůže.

Znovu se ukázalo, jak je pro žáky důležitá pravdivá zpětná vazba. Ať už od učitelů, nebo od rodičů. I v případě, se se něco nepovede, může být hodnocení pozitivní, už jen oceněním snahy. Ale vždy je důležité citlivě pojmenovávat věci tak, jak skutečně jsou.

Vzájemná vstřícná komunikace rodiny a školy je pro svět dítěte, jeho výchovu, vzdělávání a pocit bezpečí nezbytná.

V závěru si dovoluji připojit článek[1] z Učitelských novin, v němž autorka vystihla téměř vše, pod co se podepisuji i já.

Přeji všem krásné prázdniny a budu se těšit na setkání 1. září, kdy nám začíná nový školní rok 2022/ 2023.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy

[1] ŠTEFFLOVÁ, Jaroslava. Nejen velká pedagogická témata. Učitelské noviny. Praha: GNOSIS spol. s r. o, 2022, (25), 1.