Aktuální informace 13.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od zítřka 14. 10. do 23.10.2020 jsou uzavřeny všechny základní školy, od 26.10 do 1.11.2020 jsou MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny.
Obědy pro žáky školy zrušila vedoucí školní jídelny hromadně.
Třídní učitelé 1. stupně předají informace o výuce rodičům žáků mailem.
Třídní učitelé 2. stupně budou všechny své žáky informovat o rozvrhu pro dalších osm dní na MS Teams.
Výuka formou distančního vzdělávání je povinná a učitelé ji budou hodnotit. Je třeba, aby žáci kontrolovali zadání učiva.

Daniela Vočadlová

Informace o ošetřovném najdete na: https://www.mpsv.cz/osetrovne