Jarmark

Jarmark

Čas adventní jsme přivítali uspořádáním Vánočního jarmarku dne 29. 11., Prohlédněte si fotky >>

SOU Čakovice

SOU Čakovice

V úterý 28. 11. 2017 měli na naší škole prezentaci studenti ze SOU Čakovice. Prohlédněte si fotky >>

Sv. Martin

Sv. Martin

Ve školní družině jsme nenechali nic náhodě a pilně jsme se připravili na příchod zimy. Svatého Martina jsme přivítali sice s malým zpožděním, zato ale poctivě. Prohlédněte si fotky >>

Drakiáda

Drakiáda

Začátkem října proběhlo ve školní družině Sportovní odpoledne – Drakiáda. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli soutěžit a sestavit draka za přispění podzimního sluníčka. Prohlédněte si fotky >>

Sataliáda

Sataliáda

Oblíbenou akcí na začátku každého školního roku je sportovní den – Sataliáda. V letošním roce soutěžili všichni žáci školy ve 20 družstvech napříč všemi ročníky ve čtvrtek 14. září. Prohlédněte si fotky >>

 

Valná hromada Spolku Satalická škola

Valná hromada Spolku Satalická škola

Turnaj ve stolním tenise

V úterý 24. října 2017 se naši starší žáci a žákyně zúčastnili obvodního kola turnaje ve stolním tenise. Byli velmi úspěšní a my děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme!

Informace o přípravě voleb do školské rady

Vyhodnocení ankety pro rodiče – zájem o zavedení elektronické Žákovské knížky

Platby na školní účty

Vážení rodiče, omlouváme se Vám, že změnou našich účtů působíme zmatky ve Vašich platbách škole. Upozorňujeme, že platby za stravné ve školní jídelně mají probíhat na nový účet č. 278005957/0300, ale stále pod stejným variabilním symbolem přiděleným školní jídelnou. Pouze

Videozáznam ze zahájení školního roku 2017/2018