Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, na webových stránkách naleznete zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2018/2019. Do ŠD přijímáme žáky od 1. do 4. ročníku. V případě zájmu o docházku vašeho dítěte do družiny odevzdejte vyplněný zápisový lístek do konce června

Zápis do školních kroužků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, pro školní rok 2018/2019 zápis do školních kroužků proběhne do 14. září 2018 on-line prostřednictvím našich webových stránek. Zápis bude možný jen do kroužků organizovaných školou. O přesném termínu začátku zápisu vás budeme na webu včas informovat.

Sběr starého papíru

Přednáška s výživovou poradkyní

Pozvánka na bazar hraček

Setkání budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vaše děti na pracovní schůzky pro budoucí žáky 1. ročníku. Setkání proběhnou 9. a 30. května 2018 vždy od 15 do 16 hodin. Každá schůzka bude zaměřena na jiný obsah. Sejdeme se v recepci školy,