ŠP – Kontakty

Členové školního poradenského pracoviště

 

Výchovná poradkyně

PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 937
 

Metodik prevence

Mgr. Markéta Musilová
musilova.marketa@skolasatalice.cz
720 968 768
286 002 936
 

Speciální pedagog

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937
 
Mgr. Petra Novotná
novotna.petra@skolasatalice.cz
286 002 932
 

Školní psycholožka

PhDr. Alena Vojkovičová
vojkovicova.alena@skolasatalice.cz
286 002 935
734 445 864