ŠJ – Kontakty

Vedoucí školní jídelny

Michaela Šváchová
svachova.michaela@skolasatalice.cz
731 615 613
286 002 966