ZŠ – Kontakty

Vedení školy

 

Ředitelka školy

Mgr. Iveta Horáčková
horackova.iveta@skolasatalice.cz
720 031 517 / 286 002 977

 

Asistentka ředitelky

Lenka Vysloužilová
kancelar@skolasatalice.cz
734 441 243 / 286 002 911

 

Zástupkyně ředitelky pro vzdělávací činnost

Ing. Daniela Vočadlová
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 610 / 286 002 999

 

Zástupkyně ředitelky pro zájmovou a komunitní činnost

Bc. Eva Matoušková
matouskova.eva@skolasatalice.cz
739 059 934 / 286 002 911 

 

1. stupeň

I.A

Mgr. Martina Krejcárková
krejcarkova.martina@skolasatalice.cz
286 002 932

I.B

Mgr. Petra Novotná
novotna.petra@skolasatalice.cz
286 002 932

Asistentka pedagoga Jitka Švejdová
svejdova.jitka@skolasatalice.cz
286 002 937

II.A

Mgr. Madga Kubíčková
kubickova.magda@skolasatalice.cz
286 002 937

II.B

Mgr. Ivana Venglářová
venglarova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 932

II.C

PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 932

III.A

Mgr. Helena Horáková
horakova.helena@skolasatalice.cz
286 002 937

III.B

Mgr. Jarmila Křížková
krizkova.jarmila@skolasatalice.cz
286 002 932

 

IV.A

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937

IV.B

Mgr. Anežka Pěničková
penickova.anezka@skolasatalice.cz
286 002 937

V.A

PaedDr. Mgr. Hana Čechová
cechova.hana@skolasatalice.cz
286 002 936

V.B

Mgr. Petra Počárovská
pocarovska.petra@skolasatalice.cz
286 002 922

2. stupeň

VI.A

Mgr. Markéta Betlachová
Vyučuje: M, Z, INF
betlachova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 936

VI.B

Mgr. Renata Prokopová
Vyučuje: AJ
prokopova.renata@skolasatalice.cz
286 002 936

VII.A

Mgr. Markéta Musilová
Vyučuje: NJ, ČASP, INF
musilova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 936

VII.B

Mgr. Zuzana Píchová
Vyučuje: AJ, HV
pichova.zuzana@skolasatalice.cz
286 002 922

VIII.A

Mgr. Alena Maturová
Vyučuje: ČJ, VV
maturova.alena@skolasatalice.cz
286 002 922

VIII.B

Ing. Daniela Vočadlová
Vyučuje: M, SP
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 610 / 286 002 999

IX.A

Mgr. Markéta Streichsbierová
Vyučuje: ČJL, D
streichsbierova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 934

IX.B

Mgr. Alena Janečková
Vyučuje: D, AJ
janeckova.alena@skolasatalice.cz
286 002 934

Netřídní učitelé

 

MgA. Andrej Beneš
Vyučuje: HV
benes.andrej@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Kateřina Dvořáková
Vyučuje: AJ
dvorakova.katerina@skolasatalice.cz
286 002 922

MgA. Darinka Mareš Giljanović
Vyučuje: VV
giljanovic.darinka@skolasatalice.cz
286 002 934

Mgr. Petr Novák
Vyučuje: TV, Z, SP
novak.petr@skolasatalice.cz
286 002 941

Ing. Milena Lenártová
Vyučuje: AJ, SP
lenartova.milena@skolasatalice.cz
286 002 922

Ing. Vladislava Sládečková
Vyučuje: PŘ, CH
sladeckova.vladislava@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Janeta Velešíková
Vyučuje: F
velesikova.janeta@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Ivana Vočková
Vyučuje: TV, Z, SP
vockova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 941

Bc. Hana Reslová
Vyučuje: M
reslova.hana@skolasatalice.cz
286 002 922

 

Vedoucí školní jídelny

Michaela Šváchová
jidelna@skolasatalice.cz
731 615 613, 286 002 966
 

Školník

Zdeněk Matoušek
matousek.zdenek@skolasatalice.cz
731 615 612

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ivana Nováková
novakova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 999

Základní údaje o škole