ZŠ – Kontakty

Vedení školy

Ředitelka školy

Ing. Daniela Vočadlová
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 610
286 002 999
 

Asistentka ředitelky

Ivana Nováková
kancelar@skolasatalice.cz
734 441 243
286 002 911
 

1. stupeň

I.A

Mgr. Jarmila Křížková
krizkova.jarmila@skolasatalice.cz
286 002 932

I.B

PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 937

Asistentka pedagoga Bc. Nikola Káňová
kanova.nikola@skolasatalice.cz
286 002 937

II.A

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937

III.A

Mgr. Martina Krejcárková
krejcarkova.martina@skolasatalice.cz
286 002 932

III.B

Mgr. Petra Novotná
novotna.petra@skolasatalice.cz
286 002 932

Asistentka pedagoga Jitka Švejdová
svejdova.jitka@skolasatalice.cz
286 002 937

IV.A

Mgr. Madga Kubíčková
kubickova.magda@skolasatalice.cz
286 002 937

IV.B

Mgr. Ivana Venglářová
venglarova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 932

IV.C

Mgr. Renata Netrvalová
netrvalova.renata@skolasatalice.cz
286 002 932

Asistentka pedagoga Lucie Nováková
novakova.lucie@skolasatalice.cz
286 002 937

V.A

Mgr. Veronika Bačová
bacova.veronika@skolasatalice.cz
286 002 932

V.B

Mgr. Stanislava Melzerová
melzerova.stanislava@skolasatalice.cz
286 002 937

2. stupeň

VI.A

Mgr. Janeta Velešíková
Vyučuje: F, M
velesikova.janeta@skolasatalice.cz
286 002 922

Asistentka pedagoga Helena Žežulíková
zezulikova.helena@skolasatalice.cz
286 002 937

VI.B

Mgr. Markéta Streichsbierová
Vyučuje: ČJL, D
streichsbierova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 934

VII.A

PaedDr. Mgr. Hana Čechová
Vyučuje: ČJL, D, TV
cechova.hana@skolasatalice.cz
286 002 936

Asistentka pedagoga Bc. Jana Donátová
donatova.jana@skolasatalice.cz
286 002 937

VII.B

Mgr. Anna Zvířecí
Vyučuje: D, Z, NJ
zvireci.anna@skolasatalice.cz
286 002 922

VIII.A

Mgr. Olga Procházková
Vyučuje: AJ
prochazkova.olga@skolasatalice.cz
286 002 922

VIII.B

Mgr. Renata Prokopová
Vyučuje: AJ
prokopova.renata@skolasatalice.cz
286 002 936

IX.A

Mgr. Markéta Musilová
Vyučuje: NJ, ČASP, INF, SP
musilova.marketa@skolasatalice.cz
720 968 768 / 286 002 936

IX.B

Mgr. Ivana Vočková
Vyučuje: Z, TV, SP
vockova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 922

Netřídní učitelé

Bc. Tereza Dvořáková
Vyučuje: D, ČJL, ČASP
dvorakova.tereza@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Iva Grundová
Vyučuje: ČJL, VV
grundova.iva@skolasatalice.cz
286 002 934

Mgr. Lucie Kraslová
Vyučuje: PŘ, VV
kraslova.lucie@skolasatalice.cz
286 002 922

RNDr. Jaroslav Lizner, CSc.
Vyučuje: M
lizner.jaroslav@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Lucie Němcová
Vyučuje: D, AJ
nemcova.lucie@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Petr Novák
Vyučuje: TV, SP
novak.petr@skolasatalice.cz
286 002 941

Anežka Písačková
Vyučuje: CH
pisackova.anezka@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Alžběta Pobudová
Vyučuje: AJ
pobudova.alzbeta@skolasatalice.cz
286 002 922

Martina Sypecká
Vyučuje: AJ
sypecka.martina@skolasatalice.cz
286 002 922

Bc. Štěpán Tihon
Vyučuje: VV
tihon.stepan@skolasatalice.cz
286 002 922

 

Vedoucí školní jídelny

Michaela Šváchová
svachova.michaela@skolasatalice.cz
731 615 613
286 002 966
 

Školník

Miloš Kadlečík
kadlecik.milos@skolasatalice.cz
731 615 612

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ivana Nováková
novakova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 999

Vrátná

Jitka Šillerová
720 968 767
286 002 925