Poslední školní den 2019/2020

Po více než třech měsících jsme se dnes všichni sešli, abychom si předali vysvědčení, rozloučili se s devátými ročníky a popřáli si navzájem hezké prázdniny.

Dnes už víme, že z padesáti sedmi žáků 9. ročníků bylo téměř padesát z nich přijato na střední školu, kterou si vybrali ke studiu. Gratulujeme a držíme palce i těm, kteří na výsledky ještě čekají, aby jejich plány vyšly.

My ostatní se můžeme začít těšit na nový školní rok 2020/2021. Co nás bude čekat nového?

Aktivujeme elektronické žákovské knížky, abychom byli připraveni na případné další uzavření školy.

O prázdninách budeme vytvářet nové webové stránky školy.

Vedení školy bude rozšířené o dvě sympatické paní zástupkyně.

Ve školní družině budou pro prvňáčky připravené minilekce anglického jazyka.

Žáci 2. ročníků budou mít opět možnost navštěvovat hodinu anglického jazyka v rámci školní výuky.

Všechny třídy budou každý měsíc vyrážet na výlety a exkurze s kulturní a poznávací tématikou.

Vedení školy se bude pravidelně vídat s rodiči žáků při neformálních setkáních.

Přeji krásné prázdniny a těším se na viděnou 1. září 2020.

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy