Nabídka kroužků, které pro naše žáky pořádají v budově satalické školy jiné organizace 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
 
oslovili jsme organizace, které v letošním školním roce pořádaly v naší škole kroužky. 
Všichni by ve stejných dnech a časech rádi pokračovali i v příštím školním roce 2020/2021.
Nově jsme přidali nabídku na Animační kroužek.
Kroužky pořádané pedagogy školy zveřejníme později, až dle nabídky a časových možností jednotlivých vyučujících.