Jmenování ředitelky školy 1. 6. 2020

Přeji hezké odpoledne všem žákům, rodičům a přátelům školy.

Jmenuji se Daniela Vočadlová a dnes 1. 6. 2020 jsem byla jmenována ředitelkou satalické základní školy. Paní starostce tímto děkuji za projevenou důvěru.

Společně jsme prožili velmi neobvyklý školní rok 2019/2020. Datum 1. června, Den dětí, je vhodné k jeho krátkému zhodnocení a zároveň k nahlédnutí do nového školního roku.

Tento školní rok byl náročný ve všech směrech. Provázela ho nejistota způsobená čekáním na výsledky konkurzu na nového ředitele školy. A dne 11. 3. 2020 byla škola zavřena z důvodu mimořádných opatření. Okamžitě bylo potřeba nastavit pravidla pro distanční vzdělávání. Jako celek jsme všichni obstáli a pro mě je to jasný důkaz silné jednotky.

Budoucnost naší školy vidím ve vzdělávání a ve výchově úspěšného žáka. Toho dosáhneme pomocí vzájemného respektu žáků, učitelů a rodičů, pravdivé zpětné vazby, schopnosti vstřícně komunikovat uvnitř i vně školy a v dodržování dohodnutých pravidel.

K tomu je třeba mít stabilní zázemí v kolektivu pedagogických i provozních zaměstnanců školy, kteří budou respektovat rodinnou filosofii místní školy.

Současný návrat žáků 9. ročníků a části žáků I. stupně ke školnímu vzdělávání je důležitou zkouškou pro příští školní rok, který bude dost možná ovlivněný omezeními způsobenými nákazou Covid-19.

Děkuji všem za přízeň, kterou škole projevovali, a těším se na další spolupráci.

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy