Týden po návratu 1. stupně do školy

Vážení přátelé školy,

máme za sebou první týden, kdy je ve škole opět živo.

Od 11. 5. chodí do školy ve čtyřech skupinách i žáci 9. ročníku. Jejich cílem je připravit se na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek, které se konají v pondělí 8. 6. 2020

25.5. bylo umožněna přítomnost ve škole žáků 1. stupně. Ti se vzdělávají v šesti školních skupinách podle ročníků o maximálním počtu 15 dětí. Ostatní žáci, kteří se do školy nemohli dostavit pokračují v online výuce doma.

Velké díky za zvládnutí této nezvyklé situace patří nejen žákům, kteří jsou velmi stateční a zodpovědně poslouchají pokyny vyučujících, ale také učitelům 1. a 2. stupně, asistentkám pedagoga, paním kuchařkám ze školní jídelny, vychovatelkám ze školní družiny, paní uklízečkám, panu školníkovi a paní vrátné. Ti všichni dělají vše proto, aby se naši žáčci cítili ve škole dobře a bezpečně.

Od pondělí 8. 6. se smí do školy na konzultace vrátit i žáci 2. stupně. V současné době velmi pilně připravujeme plán, jak tuto nezvyklou situaci co možná nejlépe zvládnout. Věříme, že budeme stejně úspěšní jako právě tento týden.