Informace paní starostky k výběrovému řízení na ředitele/ředitelku školy

Milí žáci, vážení rodiče,
 
dne 5. 5. proběhl konkurs na vedoucí místo ředitele Základní školy Satalice. Z původních 9 uchazečů se dostavilo ke konkursu 6 zájemců, z nichž jsme vybírali vhodného kandidáta. Vítěz konkursu se po zvážení situace nakonec rozhodl uplatnit své schopnosti na jiném pracovišti. Proto bylo vedení školy nabídnuto Ing. Daniele Vočadlové, která se v konkursu umístila na druhé pozici a následně nabídku přijala. 
 
Jsme si vědomi, že pozice ředitele základní školy není jednoduchá, a výběr ředitele proto s sebou vždy nese mnoho otazníků. S ohledem na zkušenosti a dosavadní přístup paní zástupkyně věříme, že škola pod jejím vedením dokáže obstát mezi těmi, které mají dobré jméno, připraví žáky na postup do středních škol a bude kvalitním zázemím jak pro děti, tak pro dospělé, včetně rodičů.
 
Přejeme všem, aby se o škole v Satalicích po zásluze mluvilo jako o komunitní škole, která je otevřená žákům i rodičům, kde všichni rádi tráví čas a mohou se spolehnout na profesionální přístup celého učitelského sboru.
 
Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice