Školní jídelna obnovuje provoz odběru obědů pro extérní strávníky

Od 25. 5. 2020 obnovujeme možnost odběru obědů pro externími strávníky. V nabídce bude jedno jídlo.

Na základě vyjádření Hygieny hl. m. Prahy není žádoucí vydávat oběd do přinesených jídlonosičů.
Oběd bude vydán v jednorázovém obalu vhodném pro styk s potravinami, který připraví školní jídelna.

Cena obalového materiálu je zohledněná v konečné ceně oběda, tj. 76,-Kč.
(oběd 68,-Kč + obalový materiál 8,-Kč).

Oběd se vydává v upravené výdejní době 10:45 – 11:30 hod.

Školní jídelna nabízí registraci novým zájemcům o odběr obědů. Kapacita je však omezená.
Informace k registraci stravování jsou k dispozici v provozním řádu školní jídelny www.skolasatalice.cz