Informace k přijímacím zkouškám žáků 5., 7. a 9. ročníků základní školy

Vyhlášky č. 232 a č. 233 (dokument PDF)